Česky English

Aktuality DM


 

 

Novější 1

HURÁ NA PRÁZDNINY!

Konečně jsme se dočkali – my i žáci. Školní rok jsme symbolicky uzavřeli tradičním táborákem už před několika týdny, protože poslední dny června jsou vždy ve znamení úklidu všeho možného i nemožného, čím jsme byli v průběhu roku zavaleni. Paní vychovatelky budou dohlížet na to, aby nám nezůstalo na pokojích nic, k čemu se nikdo nehlásí a co zaručeně nikoho není. Paní uklízečky a pan údržbář se pokusí uvést vyklizené pokoje do přijatelného stavu tak, aby mohlo v září začít všechno nanovo. Takže – všichni si užijte krásné prázdniny a těšíme se na Vás 3. 9. 2017!

Bc. Jarmila Žigová a kolektiv všech pracovníků domova mládeže

(informace, zapomenutá čísla účtu a další dotazy Vám rádi zodpovíme osobně nebo telefonicky od 30. 8. 2017 a celé prázdniny můžete psát na e-mail: zigova@ogdlysa.cz)SOUTĚŽ

Výchovný program nabízí žákům různé volnočasové aktivity, mimo jiné i soutěže. Na přelomu roku jsme vyhlásili soutěž „O nejlepší foto nebo video z DM“. A tak jsme získali dokumentární záznam o tom, jak tráví svůj čas chlapci, kterých u nás nemáme mnoho. Celodenní „práci“ ve škole je potřeba vyvážit „oddychem“. O tom jak chlapci umějí relaxovat, svědčí  videoukázka. Porota dále ocenila i tyto fotografie. Autorem videa je Štěpán Kváča & company, autorem fotografií je David Novák.

david_HALLOWEEN 11.jpgdavid_HALLOWEEN 22.jpgdavid_RUKA...3.JPG

david_VEČERNÍ POHODA4.JPGdavid_ZÁPAD SLUNCE Z OKNA DM5.JPG

 

 BESEDA S PŘÍSLUŠNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE LYSÁ NAD LABEM

V březnu jsme uspořádali besedu na téma právní vědomí žáků v oblasti užívání návykových látek a bezpečnosti silničního provozu. Žáci dostali možnost předem napsat dotazy a sešlo se jich skutečně hodně. Manželé Zitovi odpovídali na všechny velmi poutavě a s humorem. Za to, že věnovali našim žákům svůj čas po náročné službě jim patří velké poděkování.

Bc. J. ŽigováZdobení vánočních perníčků

Na nekrásnější svátky v roce je třeba se připravit, a proto jsme si pozvali paní Radku Jarošovou, vyhlášenou odbornici na zdobení perníčků z Mělníka. Přivezla nám správně připravenou bílkovou polevu a upečené perníčky různých tvarů, na které si mohly dívky vyzkoušet svojí fantazii a zejména to, jak mají „pevnou ruku“. Poradila základní postup a už bylo na nich, jak se jim podaří perníčky vyzdobit. A docela jim to šlo. 

Bc. J. ŽigováSPONZORSKÝ DAR

  

Domov mládeže získal sponzorský dar – vybavení pokoje nábytkem. Dárcem je firma UNIBON spol. s.r.o. ze Slaného, která nám zdarma poskytla noční stolky, police, stůl, židle a desky za válendy. S takovýmto počinem se nesetkáváme často a darovaný nábytek je pro nás inspirací k budoucí obměně vybavení v domově mládeže. Opravdu to už potřebujeme. Snad se to někdy podaří!

Děkujeme firmě UNIBON a jednateli panu Petrovi Vosátkovi.

Bc. J. ŽigováHALLOWEEN 2016

Každý rok s napětím očekáváme svátek Halloween, abychom zjistili, jestli se i letos najdou odvážní a šikovní, kteří mají smysl pro humor a recesi. A dočkali jsme se. Některé masky byly dobře vypracované a nápadité. Všichni se opravdu snažili a my jejich snahu velmi oceňujeme. A těšíme se na příště!

Bc. J. ŽigováZačali jsme táborákem

Datum konání: 12. 9. 2016

Poslední tropický den v září jsme uspořádali táborák. Je to tradiční akce, přesto byla tentokrát výjimečná. Kytara a zpěv přilákaly nebývalé množství posluchačů, kteří si krásný večer plný hvězd pěkně užili.31. 8. 2016 – DEN D


DSC_0819.JPG… pro všechny nové prváky. První noc na „intru“ a jistě smíšené pocity: očekávání, obava, radost, noví kamarádi …?

TAK AŤ SE VÁM U NÁS LÍBÍ!

Bc. Jarmila ŽigováZhodnocení školního roku 2015 – 2016

Prázdniny se pomalu blíží a je tedy na čase zhodnotit uplynulý školní rok. Neposkytujeme žákům pouze ubytování, ale naším úkolem je také vychovávat žáky k samostatnosti, dohlížet na to, jak tráví volný čas a napomáhat jejich rozvoji v různých oblastech. Při plánování nabídky volnočasových aktivit se snažíme zařadit takové činnosti, které by žáky zaujaly a byly pro ně něčím novým. Letos jsme se věnovali základům první pomoci, prevenci závislostí, připomněli jsme si 100. výročí rozluštění chetitského písma B. Hrozným – rodákem z Lysé nad Labem, učili třídit odpad a zaměřili se na léčivé byliny, které jsou někdy lepší alternativou při léčbě různých neduhů, než léky. Pozvali jsme také lektorku paní Mgr. Martinu Šenkýřovou, která si pro žáky připravila přednášku na téma osobní bezpečí, domácí násilí a obrana proti šikaně. Získané informace se mohou žákům v životě hodit. Před koncem školního roku došlo i na tradiční táborák s opékáním uzenin. 
Dohled nad žáky v průběhu celého školního roku vykonávaly paní vychovatelky Jitka Šenkýřová, Jana Svobodová a Dana Pudilová. Jako noční služba pracovala paní Hana Bašusová. Všem za jejich práci děkuji.  Cílem veškerého našeho snažení bylo naučit žáky smysluplnému využívání volného času a zajistit bezpečné a příjemné prostředí, aby se u nás cítili dobře – skoro jako doma.

Bc. Jarmila Žigová – vedoucí domova mládežeInformace o přijímání žáků budoucích 1. ročníků k ubytování na školní rok 2016 – 2017

Po ukončení přijímacího řízení ke studiu budou všem žákům, u kterých předpokládáme podle místa bydliště nutnost ubytování v DM, zaslány veškeré podklady (tj. přihláška k ubytování, přihláška ke stravování a další pokyny). Zákonní zástupci budou vyzváni k vyplnění a zaslání zpět na adresu školy. Přihlášky budou odeslány nejpozději do 19.02. 2016. Pokud by někdo přihlášku neobdržel, může požádat o zaslání prostřednictvím adresy zigova@ogdlysa.cz nebo na tel. čísle 325 551 247.

Jarmila Žigová – vedoucí domova mládežeNovější 1

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3