Česky English

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Poučení k výsledkům PŘ.pdf

Výsledky PŘ GRAFICKÝ DESIGN.pdf

Výsledky PŘ TEXTILNÍ VÝTVARNICTVÍ.pdf

Výsledky PŘ ODĚVNÍ DESIGN.pdf

 

Informace k výsledkům talentové zkoušky.pdf

sledky PŘ TZ GRAFICKÝ DESIGN.pdf

Výsledky PŘ TZ TEXTILNÍ VÝTVARNICTVÍ.pdf

Výsledky PŘ TZ ODĚVNÍ DESIGN.pdf

  

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.docx

 

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBOR PRODUKČNÍ ČINNOST V UMĚNÍ A REKLAMĚ.pdf

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou.pdf 

  

 

 Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 394/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 Plánovaný nejvyšší možný počet přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019 

Kód oboru Obor studia Forma studia Počet žáků
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Produkční činnost v umění a reklamě) denní 30 žáků

 Přihlášku ke studiu odešle uchazeč nejpozději do 1. 3. 2019

Žáci budou ke studiu přijímáni na základě složení jednotné zkoušky  -  centrálně zadaných testů z českého jazyka a matematiky.

 Plánovaný nejvyšší možný počet přijímaných žáků na umělecké obory pro školní rok 2019/2020

Kód oboru Obor studia Forma studia Počet žáků
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (Oděvní design) denní

 

60 žáků

82-41-M/05 Grafický design denní
82-41-M/14 Textilní výtvarnictví (Design interiéru a bytových doplňků) denní

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky.

Talentová zkouška:  

Zkouška se koná v jednom dni a skládá se z následujících částí:

 • kresba dle modelu - tužka 
 • kresba nebo malba kompozice na zadané téma - tempera 
 • prostorová tvorba nebo kresba 
 • předložení vlastních výtvarných prací (bez omezení tématu) zpracovaných libovolnou technikou - 15 prací (mohou být i adjustované) 


Součástí přijímacího řízení je:

 • posouzení prospěchu z předmětů 8. třídy základní školy (ČJ, CJ, D) 
 • posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče /výsledky výtvarných soutěží (regionálních, celostátních, mezinárodních) doložené oceněním – 1., 2. a 3. místo/

 

Přihláška ke studiu:

 • vyplnění tiskopisu přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou
 • potvrzení od lékaře na přihlášce   ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST UCHAZEČE O STUDIUM.pdf
 • potvrzení prospěchu ze ZŠ ředitelem základní školy
 • zapsání vybraného data pro konání talentové zkoušky
 • odeslání vyplněné přihlášky na střední školu nejpozději do 30. 11. 2018
 • přihlašuje-li se uchazeč ke studiu na dva obory na téže škole, uvede je v pořadí podle preferencí 
 • talentovou zkoušku vykoná žák pouze jednu, bodový zisk bude započítán do hodnocení každého oboru

 

 

Plán akcí

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31