Česky English

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Výsledky 2. kola PŘ - Produkce 18-19.pdf

 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBOR PRODUKČNÍ ČINNOST V UMĚNÍ A REKLAMĚ.pdf

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU.pdf 

 

Výsledky PŘ PRODUKČNÍ ČINNOST V UMĚNÍ A REKLAMĚ.pdf

 

Informace k přijímacímu řízení.pdf 

 

 Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 394/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Plánovaný nejvyšší možný počet přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019 

Kód oboru Obor studia Forma studia Počet žáků
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Produkční činnost v umění a reklamě) denní 30 žáků

 Přihlášku ke studiu odešle uchazeč nejpozději do 1. 3. 2018

Žáci budou ke studiu přijímáni na základě složení jednotné zkoušky  -  centrálně zadaných testů z českého jazyka a matematiky.

 

Plánovaný nejvyšší možný počet přijímaných žáků na umělecké obory pro školní rok 2018/2019

Kód oboru Obor studia Forma studia Počet žáků
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (Oděvní design) denní

 

60 žáků

82-41-M/05 Grafický design denní
82-41-M/14 Textilní výtvarnictví (Design interiéru a bytových doplňků) denní

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky.

Talentová zkouška:  

Zkouška se koná v jednom dni a skládá se z následujících částí:

 • kresba dle modelu - tužka 
 • kresba nebo malba kompozice na zadané téma - tempera 
 • prostorová tvorba nebo kresba 
 • předložení vlastních výtvarných prací (bez omezení tématu) zpracovaných libovolnou technikou - 15 prací (mohou být i adjustované) 


Součástí přijímacího řízení je:

 • posouzení prospěchu z předmětů 8. třídy základní školy (ČJ, CJ, D) 
 • posouzení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče /výsledky výtvarných soutěží (regionálních, celostátních, mezinárodních) doložené oceněním – 1., 2. a 3. místo/

 

Přihláška ke studiu:

 • vyplnění tiskopisu přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou
 • potvrzení od lékaře na přihlášce   ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST UCHAZEČE O STUDIUM.pdf
 • potvrzení prospěchu ze ZŠ ředitelem základní školy
 • zapsání vybraného data pro konání talentové zkoušky
 • odeslání vyplněné přihlášky na střední školu nejpozději do 30. 11. 2017
 • přihlašuje-li se uchazeč ke studiu na dva obory na téže škole, uvede je v pořadí podle preferencí 
 • talentovou zkoušku vykoná žák pouze jednu, bodový zisk bude započítán do hodnocení každého oboru

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5